// archives

forum socijalnih inovacija

This tag is associated with 1 posts

Habče potpisnik Beogradske deklaracije

SocialInnovationsForumNa prvom regionalnom Forumu o društvenom preduzetništvu u regionu Zapadnog Balkana i Turske, održanom u Beogradu 14. marta 2014. godine, grupa nevladinih organizacija, aktivnih u oblasti društvenog preduzetništva, potpisala je Beogradsku deklaraciju o razvoju društvenog preduzetništva http://belgradedeclaration.net/. Beogradska deklaracija ima za cilj podizanje svesti o značaju  društvenog preduzetništva i pronalaženje konkretnih predloga za jačanje uloge ovog sektora u društvenom i ekonomskom razvoju. Habče (Udruženje Hub Beograd) jedan je od prvih potpisnika Beogradske deklaracije.

Read more on Habče potpisnik Beogradske deklaracije…