// archives

hakaton

This tag is associated with 1 posts

Social Change Hackhaton u Mikseru

Hakaton

Priključite se Social Change Hackathonu i zajedno sa programerima i dizajnerima za 48 sati napravite društveno korisnu mobilnu ili veb aplikaciju koje će aktivirati građane, upotpuniti aktivističke projekte, ponuditi rešenja lokalnih problema i podstaći pozitivne promene.

Read more on Social Change Hackhaton u Mikseru…